Nếu bạn chưa biết đọc nốt nhạc? có thể bắt đầu chơi một tác phẩm Piano mà bạn ưa thích hay không? Câu trả lời...chắc...