Bạn chưa đọc được nốt nhạc? Và muốn chơi ngay vào bài!

Bạn chưa đọc được nốt nhạc? Và muốn chơi ngay vào bài!

 Nếu bạn chưa biết đọc nốt nhạc? có thể bắt đầu chơi một tác phẩm Piano mà bạn ưa thích hay không? Câu trả lời...chắc chắn được Khi bạn bắt đầu biết nói có thể là lúc 1 tuổi, 2 tuổi hay 3 tuổi... bạn có thể gọi tên, chỉ đồ vật và làm quen với tất cả mọi thứ xung quanh...
Chưa đọc nốt nhạc tốt? hay mới bắt đầu tập Piano?

Chưa đọc nốt nhạc tốt? hay mới bắt đầu tập Piano?

Bạn mới tập Piano? chưa có kinh nghiệm về lý thuyết hay kỹ thuật còn chưa tốt? Với phương pháp học Piano truyền thống sẽ cần phải từng bước học từ lý thuyết rồi, tập các bài tập kỹ thuật thật tốt khi đó bạn mới sẵn sàng chơi vào một tác phẩm. Học âm nhạc giống như bạn...

Sign up to our weekly music newsletter

By Vu Quang Trung