Có gì khác biệt giữa Jazz & Blues?

Có gì khác biệt giữa Jazz & Blues?

Cả hai thể loại Jazz và Blues cùng thời gian khoảng cuối 1800 tới sớm 1900, có thể nói Blues ra đời sớm hơn một chút. Cả hai thể loại bắt đầu xuất phát từ âm nhạc của African Americans. Và sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc African Americans với European đã tạo ra màu...

Sign up to our weekly music newsletter

By Vu Quang Trung